Programe dedicate memoriei şi solidarităţii la Timişoara

O serie de programe de amploare au fost organizate recent de Comunitatea Evreilor din Timişoara, manifestări care au adus împreună membri ai acestei obşti dar şi prieteni ai comunităţii.

Cu ocazia Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la 27 ianuarie, Liceul Pedagogic „Carmen
Sylva” din Timişoara a fost gazda unui eveniment organizat de profesoara de română Olimpia Cirimpei, împreună cu membri ai corpului profesoral şi conducerea liceului.
Cei peste o sută de elevi prezenţi au aflat de la conferenţiari – prof. dr. Victor Neumann, dr. Paul Costin, scriitorul Cristian Contraş, Luciana Friedmann şi Daniel Stejerean, directorul Muzeului Holocaustului din Nordul Transilvaniei – detalii, din perspective diverse, despre tragedia trăită de evrei cu 65 de ani în urmă.
În aceeaşi zi a avut loc o manifestare organizată în partenariat de Centrul Cultural Francez din Timişoara şi Comunitatea Evreilor Timişoara. Scopul manifestării, iniţiate de directorul C.C.F., Eric Baude, a fost să deschidă un dialog despre respect interetnic şi democraţie între elevi, azi, la peste şase decenii distanţă de la dureroasele evenimente.

Protagonişti au fost două grupe de adolescenţi de la liceele „Jean Louis Calderon” şi „Nikolaus Lenau”. După vizionarea fi lmului „Sonderkommando Auschwitz-Birkenau”, de Emil Weisz, profesorul Victor Neumann i-a invitat pe tineri să-şi exprime opiniile referitor la mărturiile audiate pe parcursul a 50 de minute. Universitarul timişorean vorbea cu această ocazie despre nevoia de racordare a tonului discursului unor personalităţi autohtone la valorile europene autentice, pentru ca să nu se mai întâmple derapaje, care ar putea duce la rasism şi prigoană.

Cu ocazia sărbătorii de Tu BiŞvat, aproape 100 de persoane s-au întâlnit în sala Restaurantului Ritual. Împrumutând
din tradiţia lansată în perioada medievală de Rabinul Itzhak Luria din Tzfat, au organizat un Seder Tu BiŞvat la care s-au
degustat fructe care ne amintesc de treptele Creaţiei şi s-a trecut treptat de la vinul alb la vinul roşu. În consonanţă cu fraţii din Israel, care chiar păşesc într-o primăvară timpurie, evreii din Timişoara au salutat trecerea iernii, îmbrăţişând renaşterea naturii.

Mi-a revenit onoarea de a prezenta, în deschidere, semnifi caţia acestei celebrări iar oficiantul de cult Solomon Rosenblum a condus ceremonia tradiţională, cu toate etapele şi binecuvântările sale. Tina Sas a prezentat câteva parabole referitoare la această sărbătoare, în timp ce domnul Andrei Ghidali a citat o frumoasă legendă.
Micuţul Andrei Pârva a plantat, în mod simbolic, o crenguţă, semn al perpetuării naturii.

Clubul Comunităţii Evreilor din Timişoara a fost gazda unui eveniment inedit, o dată cu sosirea aici a doctorandei Efrat Kedem, din Israel. Prin profesie, specialist în domeniul terapiei prin artă, cu o experienţă bogată în educaţie, aceasta a ţinut în faţa participanţilor o conferinţă despre persecuţia trăită de evreii din Siria, înainte ca aceştia să poată emigra în Israel. Temă conexă la teza pe care o va susţine în curând la Timişoara – un studiu comparativ al felului în care s-au integrat femeile evreice din Siria în Statele Unite şi în Israel – prezentarea ei s-a bucurat de interes. Subiectul a fost abordat prin prisma unor comparaţii, care au adus astfel subiectul mai aproape de destinatarii mesajului. Efrat Kedem a pus în oglindă regimurile lui Hafez al Assad şi al lui Ceauşescu, încercând să găsească puncte comune, prin care participanţii la conferinţă să se familiarizeze mai uşor cu subiectul.

Filmul, provenit de la Muzeul Diasporei, prezintă tragedia unor familii din Siria şi lobby-ul pe care câţiva senatori
americani încercau să-l facă în favoarea celor nedreptăţiţi. Deveniţi ostatici ai unui regim dictatorial, supuşi unor legi discriminatorii precum şi unor încarcerări, torturi şi crime, evreii din Siria au trăit un coşmar care a fost pentru mulţi ani ascuns lumii occidentale. Pentru membrii comunităţii timişorene, evenimentul a fost un prilej să empatizeze cu tragedia celor care trăiau într-o cu totul altă zonă geografi că, pentru multă vreme izolaţi.
Cultele din Timişoara s-au reunit în a doua duminică a anului 2010 la o întâlnire ecumenică, la care se rostesc rugăciuni şi corurile interpretează melodii tradiţionale.  Preşedintele, atunci în funcţie, al Comunităţii Evreieşti din Timişoara, dr. Paul Costin, şi ansamblul muzical al comunităţii au luat parte la acest eveniment.

Luciana

Comments are closed